com_urednideska
Kancelář tajemníka
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Souhrn usnesení z 23. schůze rady města konané dne 30.8.2023 Vyvěšeno:19.9.2023 Sejmuto: 4.10.2023 Dokument:
Název dokumentu: Vstupní byt na ulici Husova Vyvěšeno:18.9.2023 Sejmuto: 3.10.2023 Dokument:
Název dokumentu: Souhrn usnesení z 22. schůze rady města konané dne 16.8.2023 Vyvěšeno:11.9.2023 Sejmuto: 26.9.2023 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK Vyvěšeno:29.8.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument:
Název dokumentu: Výroční zpráva 106.1999 Sb. - za rok 2022 Vyvěšeno:24.1.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
 
Odbor finanční a majetkový
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 13/2023 Vyvěšeno:12.9.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky Vyvěšeno:6.9.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 12/2023 Vyvěšeno:17.8.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 11/2023 Vyvěšeno:21.7.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022 Mikroregion Miroslavsko Vyvěšeno:28.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2023 Vyvěšeno:28.6.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města za rok 2022 a rozpočtové opatření č. 10/2023 Vyvěšeno:28.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení záměru pachtu nemovité věci Vyvěšeno:19.6.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení pachtu nemovité věci Vyvěšeno:19.6.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8 a 9/2023 Vyvěšeno:19.6.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2023 Vyvěšeno:30.5.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2023 Vyvěšeno:15.5.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4 a 5/2023 Vyvěšeno:9.5.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 a 2/2023 Mikroregionu Miroslavsko. Vyvěšeno:27.4.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2023 Vyvěšeno:17.4.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Vyvěšeno:6.3.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 Vyvěšeno:16.2.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - MSKS Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Myslivecký spolek Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - SDH Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Spolek vinaři Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - TJ Miroslav Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Farní sbor církve evangelické Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - FC Miroslav Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2025 Mikroregionu Miroslavsko Vyvěšeno:19.12.2022 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku pro rok 2022 Vyvěšeno:22.11.2022 Sejmuto: 22.11.2025 Dokument:
Název dokumentu: SDH Miroslav - neinvestiční dotace Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 11.1.2025 Dokument:
Název dokumentu: FC Miroslav - Investiční dotace 2022 Vyvěšeno:10.1.2022 Sejmuto: 10.1.2025 Dokument:
Název dokumentu: FC Miroslav - Neinvestiční dotace 2022 Vyvěšeno:10.1.2022 Sejmuto: 10.1.2025 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - TJ Miroslav Vyvěšeno:28.12.2021 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Spolek miroslavských vinařů Vyvěšeno:28.12.2021 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Miroslav Vyvěšeno:11.3.2021 Sejmuto: 29.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - TJ Miroslav, z.s. Vyvěšeno:3.3.2021 Sejmuto: 19.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi Vyvěšeno:3.3.2021 Sejmuto: 19.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vyvěšeno:24.2.2021 Sejmuto: 24.2.2024 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

Stromy v krajině

Vyvěšeno:24.2.2021 Sejmuto: 24.2.2024 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vyvěšeno:22.2.2021 Sejmuto: 10.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - Myslivecký spolek Hubertus Miroslav Vyvěšeno:16.2.2021 Sejmuto: 4.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - Mironus, z.s. Vyvěšeno:16.2.2021 Sejmuto: 4.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - Rybářský spolek Miroslav - Réna, z.s. Vyvěšeno:15.2.2021 Sejmuto: 3.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - Aeroklub Miroslav, z.s. Vyvěšeno:15.2.2021 Sejmuto: 3.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - Svaz tělesně postižených Vyvěšeno:8.2.2021 Sejmuto: 24.2.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - Spolek miroslavských seniorů Vyvěšeno:5.2.2021 Sejmuto: 22.2.2024 Dokument:
Název dokumentu: Dotace 2021 - MSKS Kynologický klub Vyvěšeno:2.2.2021 Sejmuto: 22.2.2024 Dokument:
Název dokumentu: TJ Miroslav - Dodatek č. 1 Vyvěšeno:26.11.2020 Sejmuto: 26.11.2023 Dokument:
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku - 2020 Vyvěšeno:15.10.2020 Sejmuto: 16.10.2023 Dokument:
Název dokumentu: Dotace - Dodatek č. 1 - FC Miroslav Vyvěšeno:14.10.2020 Sejmuto: 16.10.2023 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník, není dostatečně označena Vyvěšeno:19.8.2019 Sejmuto: 19.8.2029 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí nacházejících se na území města Miroslav, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon Vyvěšeno:16.2.2018 Sejmuto: 5.3.2028 Dokument:
Název dokumentu: Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vyvěšeno:25.3.2014 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
 
Odbor výstavby a životního prostředí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Informace o výsledcích odpadového hospodářství za rok 2022 Vyvěšeno:6.3.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument: