com_urednideska
Kancelář tajemníka
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Zodpovídá
Název dokumentu: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Meruňkobraní 2024" Vyvěšeno:20.6.2024 Sejmuto: 7.7.2024 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Vyvěšeno:17.6.2024 Sejmuto: 4.7.2024 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva města Vyvěšeno:13.6.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Mgr. Ivana Janderová
Název dokumentu: Souhrn usnesení z 42. schůze rady města konané dne 29.5.2024 Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 28.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Mgr. Ivana Janderová
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 a Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy Vyvěšeno:6.6.2024 Sejmuto: 23.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Mgr. Ivana Janderová
 
Odbor finanční a majetkový
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Zodpovídá
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtové opatření č. 6/2024 Vyvěšeno:17.6.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Osvědčení o úspoře emisí Vyvěšeno:13.6.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Miroslavsko za rok 2023 Vyvěšeno:5.6.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu města Miroslavi za rok 2023 Vyvěšeno:3.6.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtové opatření č. 5/2024 Vyvěšeno:3.6.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtové opatření č. 4/2024 Vyvěšeno:23.5.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtové opatření č. 3/2024 Vyvěšeno:13.5.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Oznámení záměru prodeje nemovitosti Vyvěšeno:29.4.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Oznámení záměru prodeje nemovitosti Vyvěšeno:29.4.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Vyvěšeno:29.4.2024 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2024 Vyvěšeno:10.4.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu 2025 – 2026 Mikroregionu Miroslavsko Vyvěšeno:10.4.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 Vyvěšeno:22.2.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument: Zodpovídá: Bc. Ludmila Hrbová
Název dokumentu: Oznámení záměru pronájmu nemovité věci Vyvěšeno:12.1.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Oznámení záměru pronájmu nemovité věci Vyvěšeno:12.1.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 16/2023 Vyvěšeno:27.10.2023 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022 Mikroregion Miroslavsko Vyvěšeno:28.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města za rok 2022 a rozpočtové opatření č. 10/2023 Vyvěšeno:28.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - MSKS Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Myslivecký spolek Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - SDH Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Spolek vinaři Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - TJ Miroslav Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Farní sbor církve evangelické Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - FC Miroslav Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.1.2026 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku pro rok 2022 Vyvěšeno:22.11.2022 Sejmuto: 22.11.2025 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: SDH Miroslav - neinvestiční dotace Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 11.1.2025 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: FC Miroslav - Investiční dotace 2022 Vyvěšeno:10.1.2022 Sejmuto: 10.1.2025 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: FC Miroslav - Neinvestiční dotace 2022 Vyvěšeno:10.1.2022 Sejmuto: 10.1.2025 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - TJ Miroslav Vyvěšeno:28.12.2021 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Spolek miroslavských vinařů Vyvěšeno:28.12.2021 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník, není dostatečně označena Vyvěšeno:19.8.2019 Sejmuto: 19.8.2029 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí nacházejících se na území města Miroslav, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon Vyvěšeno:16.2.2018 Sejmuto: 5.3.2028 Dokument: Zodpovídá: deska_login_miroslav
 
Odbor výstavby a životního prostředí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Zodpovídá
Název dokumentu: ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY - Meruňkobraní 2024 Vyvěšeno:12.6.2024 Sejmuto: 29.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Ing. Martin Novák
Název dokumentu: ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY - "Přístavba RD, průjezdu, sklad" Vyvěšeno:4.6.2024 Sejmuto: 21.6.2024 Dokument: Zodpovídá: Ing. Martin Novák
 
Ostatní
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Zodpovídá
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - MSKS Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - FC Miroslav Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Myslivecký spolek Hubertus Miroslav Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - SH ŠMS - Sbor dobrovolných hasičů Miroslav Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Spolek miroslavských seniorů Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Spolek miroslavských vinařů, z.s. Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - TJ Miroslav, z.s. Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 30.12.2026 Dokument: Zodpovídá: Miluše Olivová