facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje, že ode dne 15.4.2024 do 15.5.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ve dnech pondělí a středa vždy od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

UŽITEČNÉ ODKAZY