facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Město Miroslav

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Na rok 2024 je sazba místního poplaku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) 800 Kč za jednu osobu. 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2024 nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 6. 2024. 

 

PSI 

Místní poplatek ze psů činí 200 Kč za prvního i každého dalšího psa téhož majitele. 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2024. 

 

PLATBA

Poplatky je možné od 1. 1. 2024 hradit bankovním převodem na účet města č. 19-3927741/0100, variabilní symbol pro komunální odpad je 1345, pro poplatek ze psů 1341. Do poznámky pro příjemce je nutné jmenovitě uvést, za koho je poplatek hrazen. Poplatek je také možné od 10. 1. 2024 zaplatit hotově nebo kartou na pokladně Městského úřadu Miroslav. 

Pokud je to možné, využijte možnost hradit poplatek bankovním převodem, děkujeme! 

UŽITEČNÉ ODKAZY