facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Adresa: Kostelní 183/2, 671 72 Miroslav

Zřizovatel: Město Miroslav

Datum vzniku: 1.listopadu 1996

 DPS

Předmět činnosti:

Zajištění bydlení a služeb spojených s bydlením.

Zajištění, popř. zprostředkování, pečovatelské služby občanům starým nebo zdravotně postiženým.

 

V Domě je 38 bytových jednotek. Jedná se o byty, které jsou ve vlastnictví města Miroslavi, které byly zřízeny před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se státním příspěvkem, a to jako byty zvláštního určení. Samostatné bytové jednotky jsou určeny především pro bydlení starších (65 let) a zdravotně postiženým osobám starších (18 let), které jsou schopny samostatného bydlení.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

 

Podmínky podání žádosti o byt:

Žádost si může podat každý občan České republiky, popř. občan EU, způsobilý k právním úkonům, a to:

jedná se o občana, jehož zdravotní stav odůvodňuje potřebu přidělení bytu v DPS
jedná se o manželskou dvojici či jinou dvojici, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči nemůže sám poskytnout 
jedná se o občana staršího 18-ti let, u kterého lze předpokládat potřebu pečovatelské služby z důvodu postupného ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu, apod.  
Žádosti lze podat na Městském úřadu v Miroslavi, dveře č. 2, v přízemí.

 

Vyřízení žádostí a úplnost dokladů posuzuje pracovnice úřadu:

Radka Dočekalová, tel. 515 266 463, mob 732 597 025Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ilona Krupicová , tel. 515 266 465, mob 732 597 034, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

O přidělení bytu v DPS rozhoduje rada města, na základě předchozího souhlasu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Moravský Krumlov.

 

Dokumenty ke stažení: 

UŽITEČNÉ ODKAZY