facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Na rok 2024 je sazba místního poplaku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) 800 Kč za jednu osobu. 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2024 nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 6. 2024. 

PLATBA

Poplatky je možné od 1. 1. 2024 hradit bankovním převodem na účet města č. 19-3927741/0100, variabilní symbol pro komunální odpad je 1345, pro poplatek ze psů 1341. Do poznámky pro příjemce je nutné jmenovitě uvést, za koho je poplatek hrazen. Poplatek je také možné od 10. 1. 2024 zaplatit hotově nebo kartou na pokladně Městského úřadu Miroslav. 

Pokud je to možné, využijte možnost hradit poplatek bankovním převodem, děkujeme! 

 

FCC Česká republika, s.r.o. – sběrný dvůr Miroslav

Brněnská 1191 671 72 Miroslav

Otevírací doba:

Pondělí        ZAVŘENO
Úterý          9:00 – 17:00 hodin
Středa        ZAVŘENO
Čtvrtek       9:00 – 17:00 hodin
Pátek          ZAVŘENO
Sobota        8:00 – 13:00 hodin 

Kontaktní osoba:

Karel Vladík
Tel.: +420 722 988 246
E-mail: karel.vladik[at]fcc-group.cz    

Sběrný dvůr Miroslav je určen pouze pro občany města Miroslav a přilehlé části Kašenec. 
Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat:

  • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny apod.)
  • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
  • Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
  • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
  • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
  • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk
  • Odevzdání pneumatik (pouze malé – osobní vozidla)

Pozor! Stavební odpad nelze na SD ukládat! 

UŽITEČNÉ ODKAZY