facebook

instagram

instagram

vyhledavani

 

Řízení o přestupcích je upraveno zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecným právním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.

Přestupkem je společensky protiprávní čin, který je v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem nebo jím někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.

 

Podle kterých právních předpisů se postupuje:

Řízení o přestupcích je upraveno zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecným právním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah hotových výdajů a ušlého výdělku upravuje vyhláška č. 520/2005 Sb., rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba postižená spácháním přestupku, osoba poškozená,, zákonný zástupce či právní zástupce, popř. ten, kdo se spáchání přestupku dozvěděl.

 

Způsoby a podmínky zahájení řešení přestupku:

Oznámení o spáchání přestupku leze podat:

  • písemně nebo ústně na příslušném obvodním oddělení Policie ČR, městské policii, jeli zřízena, popř. na telefonní lince 158 (policie ČR) nebo písemně na Městském úřadě v Miroslavi
  • elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, bez zaručeného elektronického podpisu musí být oznámení potvrzeno do 5 dnů písemně
  • prostřednictvím datové schránky

 

Jaké údaje musí obsahovat podání:

  • koho oznamovatel označuje za pachatele
  • kdo je postiženou osobou
  • kdy a kde se přestupek stal
  • jakým způsobem byl přestupek spáchán
  • důkazy týkající se spáchání přestupku (svědci, fotografie, listiny, zvukové a video záznamy)

 

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Dle § 30 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, činí promlčecí doba přestupku 1 rok.

Jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 3 roky.

 

S kým můžete tuto životní situaci řešit:

Mgr. Ilona Krupicová, dveře č. 2, tel. 515 266 465, mobil: 732 597 034

UŽITEČNÉ ODKAZY