facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Rybářské lístky

  • Zákon č. 99/2004 Sb., Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
  • V příloze je vzor žádosti

Rybářský lístek

Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobu pověřenou ministerstvem zemědělství. V tomto případě to jsou rybářské svazy.

Žadatel musí společně s žádostí o vydání rybářského lístku předložit občanský průkaz, cizinci cestovní pas, a dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybářství. Pro vydání rybářského lístku je třeba zaplatit správní poplatek, který činí na 1 rok 100 Kč, na 3 roky 200 Kč a na 10 let 500 Kč a na dobu neurčitou 1000 Kč. Pro mladistvé do 15 let je poplatek stanoven na 1 rok 50 Kč, na 3 roky 100 Kč, na 10 let 250 Kč a na dobu neurčitou 1000 Kč.

U žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje na 50%. Tyto osoby se prokáží potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Ing. Pavel Tinka, dveře č. 3, tel. 515 266 461, mob. 732 597 051Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Dokumenty ke stažení: 

UŽITEČNÉ ODKAZY