facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Evidence ztrát a nálezů je vedene na podatelně městského úřadu - kancelář č. 12. 

Odpovědná osoba za evidenci - Nikola Gavendová, tel. 515 266 460

UŽITEČNÉ ODKAZY