facebook

instagram

instagram

vyhledavani

V loňském roce jsme získali popelnice na tříděný odpad, které si vy občané i nadále můžete zdarma vyzvednout. Náš cíl byl jasný, snížit objem komunálního odpadu. To se však bohužel neděje v míře, kterou jsme očekávali. 
Proto vás opět vyzýváme, třiďte odpad. Využijte možnost vyzvednout si popelnice zcela zdarma.
Pokud si nevíte rady, skvělým pomocníkem v začátcích pro vás můžou být přiložené obrázky nebo webové stránky samosebou.cz, kde hned na hlavní stránce naleznete stručný, jasný a přehledný seznam surovin s radou, kam s nimi. Zároveň myslete na to, že stavební suť nepatří do žádné popelnice, ani do našeho sběrného dvora. Suť je třeba vyvézt do dvorů k tomu určených.
Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr by měl sloužit opravdu jen občanům Miroslavi. Množství nábytku a jiného, které někteří z nás do sběrného dvora vyvezou je minimálně zarážející.
Buďme ohleduplní a třiďme odpad, nic nás to nestojí, děkujeme.

UŽITEČNÉ ODKAZY