facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Image 1Projekty podporované Jihomoravským krajem

2023

1. Festival plný chutí - 680 000 Kč 

2. Mezigenerační stmelování - 25 000 Kč 

3. Zámek Miroslav - schodiště a okna ve věžové části - 375 000 Kč

4. Pořízení změny územního plánu č. 6 - 200 000 Kč 

5. Oprava kříže na ulici Malinovského - 37 000 Kč 

6. Péče o zeleň - 60 000 Kč 

7. Výstavba kanalizace Kašenec - 4 795 900 Kč 

2022

1. Pořízení zásahového tabletu - 27 000 Kč 

2. Mezi generacemi - 32 000 Kč 

3. Kříž v Miroslavi v Nivkách - 49 000 Kč 

4. Oprava střech věže zámku - 1 000 000 Kč 

5. Rekonstukce vodní nádrže Ramoš na p.č. 950 - 405 000 Kč 

6. Zázemí dopravního hřiště - 1 500 000 Kč 

2021

1. Modernizace vybavení dětského dopravního hřiště - 193 970 Kč 

2. Pořízení elektrického kalového čerpadla - 41 000 Kč 

3. Projektová dokumentace na akci: Rekonstrukce vodní nádrže Ramoš na p.č. 950 - 100 000 Kč 

4. Rodinný program na zámku - 33 000 Kč 

2020

1. Mezigenerační setkání na zámku - 40 000 Kč 

2. Oprava havarijního stavu střechy DPS v Miroslavi - 1 000 000 Kč 

3. Rodinný program na zámku - 40 000 Kč

4. Projektová dokumentace na akci: Rekonstrukce věže Zámku Miroslav - 300 000 Kč 

2019

1. Rodinný program na zámku - 43 000 Kč 

2. Vodovodní přivaděč Miroslav - Kašenec - 2 800 000 Kč 

3. Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Miroslav - 1 666 000 Kč 

eu barva Projekty podporované Evropskou Unii 

Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační systém 

1. Chodníky podél silnice II/400 a III/41310 Miroslav (2016 - 2018) - EU – EFRR: 8 752 975,30 Kč, Státní rozpočet: 514 880,90 Kč

2. Podpora bezpečnosti dopravy v Miroslavi - pěší komunikace k dopravnímu hřišti - 1 368 266,95 

3. Podpora přírodovědného vzdělání v ZŠ Miroslav

4. Učebna chemie v ZŠ Miroslav

Evropské strukturální a investiční fondy 

1. Obnova veřejného prostranství u ZUŠ Miroslav - 400 000 Kč 

Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost 

1. Efektivní veřejná správa města Miroslavi (2020 - 2022) - 2 289 333,75 Kč 

Fond soudržnosti - Operační program životního prostředí 

1. Miroslav, Kašenec - Výstavba splaškové kanalizace - 22 381 268,49 Kč 

2. Posílení separace odpadů ve městě Miroslav - 6 823 668,54 Kč 

3. Kompostéry pro občany města Miroslav - 3 441 046,40 Kč 

 

Image 1     Projekty podporované Skupinou ČEZ

1. Rozsvěcení vánočního stromu 2023 - 20 000 Kč 

2. Vydání knihy k výročí 800 let města Miroslavi - 100 000 Kč

3. Rozsvěcění vánočního stromu 2022 - 20 000 Kč

4. Rozsvěcení vánočního stromu 2021 - 20 000 Kč

 

 

 ImageProjekty podporované Nadací ČEZ

1. Dosázení stávající lipové aleje a vysázení nového stromořadí v Kašenci - 150 000 Kč 

2. Zpracování odborného pojednání o městě Miroslavi  - 150 000 Kč
 
3. Dětské hřiště jako součást dopravního hřiště Miroslav - 200 000 Kč
 
4. Výsadba zeleně na ulici Údolní - 150 000 Kč
 
5. Oprava kříže na ulici Malinovského - 150 000 Kč  
 
 
Logo SZIF barevne RGB  Projekty podporované Státním zemědělským intervenčním fondem
 
 
1. Obnova prostranství u ZUŠ - 320 000 Kč - V rámci projektu došlo k obnově veřejného prostranství u ZUŠ Miroslav. 
2. Pořízení herních prvků na veřejných prostranstvích v Miroslavi  -  169 047 Kč - V rámci projektu došlo k pořízení a instalaci herních hracích prvků na volně přístupná veřejná prostranství v Miroslavi, a to před dětským dopravním hřištěm na ulici Radniční, před vodní nádrží Ramoš na ulici Údolní a na rekreační ploše u fotbalového hřiště na ulici Brněnská. Všechny hrací prvky jsou určené pro děti a jsou volně přístupné. 
 
 
 logo mas Projekty podporované místní akční skupinou Znojemské vinařství 
 
 
1. Miroslavské Meruňkobraní s jarmarkem u Floriána - 20 000 Kč 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY