facebook

instagram

instagram

vyhledavani

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 • 1. Název

  • Město Miroslav

 • 2. Důvod a způsob založení

 • Vznik obcí je zakotven v ústavním zákoně ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

  Dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

  Dle § 2 odst. 1  a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek.  Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

  Město Miroslav spravuje své záležitosti samostatně – v samostatné působnosti a dále vykonává též přenesenou působnost – pověření výkonem státní správy v rozsahu uvedeném v § 61 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tj. v rozsahu pověřeného obecního úřadu.

 • 3. Organizační struktura

 • 4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   • oficiální

    Město Miroslav

    nám. Svobody 1/1
    671 72 Miroslav

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   • oficiální

    Město Miroslav

    nám. Svobody 1/1
    671 72 Miroslav

  • 4.3 Úřední hodiny

   Omezení úředních hodin z důvodu bezpečnostních opatření Vlády ČR

   úřední hodiny pokladny:
   pondělí a středa 7:00 - 17:00 (11:30 - 12:00 polední přestávka)

   úřední hodiny ostatních úředníků:
   pondělí a středa 12:00 - 17:00

   • Pondělí: 7:00 - 17:00 (úřední hodiny - přestávka 11.30 - 12.00)

   • Úterý: 7:00 - 15:00 (pracovní doba - přestávka 11.30 - 12.00)

   • Středa: 7:00 - 17:00 (úřední hodiny - přestávka 11.30 - 12.00)

   • Čtvrtek: 7:00 - 15:00 (pracovní doba - přestávka 11.30 - 12.00)

   • Pátek: 7:00 - 13:30 (pracovní doba - přestávka 11.30 - 12.00)

  • 4.4 Telefonní čísla

   • pevná linka: 515 333 201

   • pevná linka: 515 266 451

  • 4.5 Adresa internetových stránek

  • 4.6 Adresa podatelny

   • oficiální

    Město Miroslav

    nám. Svobody 1/1
    671 72 Miroslav

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   • podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • 4.8 Datová schránka

   • vg8bcqd

 • 5. Případné platby lze poukázat

  • Číslo účtu: 19-3927741, kód banky: 0100

 • 6. IČO

  Identifikační číslo

  • 00293164

 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty

  Daňové identifikační číslo

  • CZ00293164

 • 8. Dokumenty

 • 9. Žádosti o informace

 • 10. Příjem podání a podnětů

 • Formulář žádosti o informace podle zákona č. 106 [DOCX, 14 kB]

 • 11. Předpisy

  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Rada města na své 82. schůzi pod bodem č. 5 schválila sazebník úhrad za poskytování informací s účinností od 1. dubna 2021.

   Za poskytnutí vyžádané informace je stanoven vnitřním předpisem poplatek, který vychází ze mzdových, materiálových a doručovacích nákladů (poštovné, je-li informace zasílána).

   1. Kopírování na kopírovacích strojích, tisk na tiskárnách PC:
   Černobílé
   Formát A4 jednostranný 1,50 Kč/A4
   Formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
   Formát A3 jednostranný 2,50 Kč/A3
   Formát A3 oboustranný 3,00 Kč/A3
   Atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) - individuální kalkulace nákladů

   Barevné
   Formát A4 jednostranný 2,50 Kč/A4
   Formát A4 oboustranný 5,00 Kč/A4
   Formát A3 jednostranný 5,00 Kč/A3
   Formát A3 oboustranný 10,00 Kč/A3
   Atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) - individuální kalkulace nákladů

   Sazebník úhrad za poskytování informací v celém znění naleznete níže.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 • 13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzory licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  • 14.1. Rozsudky

  • 14.2. Výdaje na soudy

 • Další povinně zveřejňované informace

  • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

 • GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

UŽITEČNÉ ODKAZY